Privacy statement

Privacy Statement
Janssen Wuts Architecten B.V. hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door te lezen.
 
Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Janssen Wuts Architecten B.V., gevestigd aan de Napoleonsbaan Zuid 28, 5991 ND te Baarlo, ingeschreven onder handelsregisternummer 14117163 Janssen Wuts Architecten B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 
Wat zijn persoonsgegevens?
Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres.
 
Van wie verzamelt Janssen Wuts Architecten B.V. persoonsgegevens?
Janssen Wuts Architecten B.V. verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten afnemen, of derden die contact opnemen met Janssen Wuts Architecten B.V. Bijvoorbeeld indien u:
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met Janssen Wuts Architecten B.V.;
• uw gegevens invult of achterlaat.
 
Contact met Janssen Wuts Architecten B.V. kan plaatsvinden via:
• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• per e-mail;

Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij Janssen Wuts Architecten B.V. terecht komen wanneer wij een ander bedrijf overnemen.
 
Welke persoonsgegevens verzamelt Janssen Wuts Architecten B.V.?
Janssen Wuts Architecten B.V. verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer,
   e-mailadres, KvK nummer of uw BSN nummer;
 
Op basis van welke grondslag verwerkt Janssen Wuts Architecten B.V. persoonsgegevens?
Janssen Wuts Architecten B.V. verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw project te begeleiden en contact te houden over (de voortgang van) deze werkzaamheden.
 
Janssen Wuts Architecten B.V. verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een gerechtvaardigd belang van Janssen Wuts Architecten B.V., bijvoorbeeld uw gegevens aan partijen verstrekken voor offerteaanvragen aanvraag omgevingsvergunning e.d.).
 
Ten slotte kan Janssen Wuts Architecten B.V. persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.
 
Voor welke doeleinden verwerkt Janssen Wuts Architecten B.V. persoonsgegevens?
Janssen Wuts Architecten B.V. verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen Janssen Wuts Architecten B.V. en haar klanten: het verwerken van opdracht,
   het aanvragen van vergunningen, informeren over project;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige projecten;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
 
Bewaartermijnen
Janssen Wuts Architecten B.V. bewaart uw persoonsgegevens de wettelijke periode van 10 jaar.
De gegevens die Janssen Wuts Architecten B.V. bewaard zijn openbaar zodra wij namens u een vergunning aangevraagd hebben.
Als wij uw gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.
 
Verstrekking van gegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer Janssen Wuts Architecten B.V. hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
 
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals Janssen Wuts Architecten B.V. hen voorschrijft. Janssen Wuts Architecten B.V. verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.
 
Janssen Wuts Architecten B.V. en andere websites
Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet van toepassing op deze andere websites. Janssen Wuts Architecten B.V. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.
 
Cookieverklaring
Janssen Wuts Architecten B.V. maakt geen gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken.
 
Beveiliging
Janssen Wuts Architecten B.V. hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens.
Janssen Wuts Architecten B.V. neemt verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen. Janssen Wuts Architecten B.V. neemt onder meer maatregelen zoals wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.
 
Uw rechten
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie van Janssen Wuts Architecten B.V. via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.
 
Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:
Janssen Wuts Architecten B.V.
T.a.v. Dhr. H. Janssen
Napoleonsbaan Zuid 28
5991 ND  BAARLO
 
Of u kunt een e-mail richten aan: info@janssenwuts.nl
 
Janssen Wuts Architecten B.V. streeft ernaar om een verzoek binnen 1 week te verwerken.
 
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop Janssen Wuts Architecten B.V. met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 
Contact
Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met ons via het e-mailadres: info@janssenwuts.nl
 
Wijzigingen privacy statement
Janssen Wuts Architecten B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen.
 
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 08-06-2018 (versie 1.0.1).